Kijk voorbij mijn letters - logo

Ieder mens heeft eigen talenten.
Deze zijn vaak niet direct zichtbaar.
Een eerste indruk kan misleiden.

Meer moeite met taal door dyslexie,
betekent niet minder, maar ander talent.
Kijk voorbij de eerste indruk,
naar de persoon achter de tekst.

Over dyslexie

Mensen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Onderzoek laat zien dat de taalcentra in het brein van mensen met dyslexie net een beetje anders ontwikkeld zijn dan bij mensen zonder dyslexie. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen werken de hersenen anders bij het koppelen van letters en klanken.

Eén op de tien mensen heeft (meer) moeite met lezen en spellen, bij ongeveer 4 tot 7% is er sprake van dyslexie. Dyslexie is niet te genezen. Gelukkig lukt het met een gespecialiseerde behandeling steeds beter de lees- en spellingproblemen te verminderen. Vaak hoeft dyslexie dan ook geen grote belemmering te zijn in het dagelijks functioneren, maar lastig is het wel. Ook het beeld dat anderen, bewust of onbewust, hebben bij spelfouten kan drempels opwerpen. Met Kijk voorbij mijn letters willen wij een bijdrage leveren aan het verlagen van deze drempels.

Kijk voorbij mijn letters

De boodschap

De elementen in het beeldmerk geeft de achterliggende boodschap weer:

 • De opkomende zon staat voor het nieuwe en positieve.
  Iemand met dyslexie heeft, net als ieder ander, eigen talenten.
 • De brede horizon staat voor de brede blik die nodig is voorbij de horizon (eerste indruk) te kijken en vooruit te komen.
 • De spiegeling van de tekst in het water laat dingen anders zien.
  Zoals mensen met dyslexie dingen (soms) ook dingen anders kunnen zien.
 • De kringen van de zon weerspiegelen als rimpels, die het water in beweging zetten.

Zelf het beeldmerk gebruiken?

Wij vinden het belangrijk de beeldvorming rondom dyslexie een positieve impuls te geven. Je mag het beeldmerk daarom voor individueel gebruik vrij inzetten. Download het gewenste bestand en deel het naar eigen wens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het toevoegen onderaan je e-mail of brief
 • het opnemen in je curriculum vitae
 • het een plek geven in je LinkedIn-profiel (download de handleiding)
 • www.kijkvoorbijmijnletters.nl plaatsen als tekst in je WhatsApp-statusregel

Wil je het inzetten voor een ander doel dan individueel gebruik? Neem dan eerst even contact met ons op.

De initiatiefnemers

Kijk voorbij mijn letters is tot stand gekomen vanuit een eerste conceptueel idee van Jeroen Zark. Jeroen en RID hebben vanuit een gezamenlijk streven, hun krachten, expertise en talenten gebundeld en samen het idee verder uitgewerkt. Met als resultaat het beeldmerk met de boodschap die je op deze website vindt.

Jeroen Zark

Jeroen Zark werkt al meer dan 15 jaar vanuit xopx voor en met mooie bedrijven aan strategische concepten die een positieve, duurzame impact maken.

Jeroen: “Ik heb geluk gehad met een meester, die op mijn elfde ontdekte dat ik dyslectisch ben. Ik houd gelukkig (nog) van lezen, taal en tekst. Ik baal er echter wel van, dat ik dit niet zelfstandig kan zonder het maken van vervelende, soms verrassende taalfouten. Taalfouten, waarover door de lezer soms al snel een oordeel geveld wordt als slordig, gemakzuchtig of zelfs dom…

“Ik gun elk bedrijf minimaal één dyslect.”

Onterecht en een gemiste kans. Het anders werkende brein van ‘ons dyslecten’ heeft veel moeite met tekst, maar we beschikken ook over andere, waardevolle kwaliteiten. Een dyslect ziet bijvoorbeeld vaak verbanden die anderen niet zien, wat leidt tot onverwachte en verrassende oplossingen. Zoals een dyslexiespecialist ooit tegen mij zei: “Ik gun elk bedrijf minimaal één dyslect.” Dat was voor mij een enorme eyeopener. Die eyeopener gun ik iedereen.”

RID Taal Rekenen

RID Taal Rekenen helpt kinderen in hun taal- en rekenontwikkeling en is specialist in effectieve dyslexiezorg met ruim 40 jaar aan expertise en ervaring.

Sebastián Aravena, directeur Inhoud en Ontwikkeling bij RID Taal Rekenen: “Wetenschap en de praktijk moeten elkaar versterken. Daarom werken wij nauw samen met de Universiteit van Amsterdam in het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. Dit maakt het mogelijk kinderen met dyslexie steeds beter te helpen aan meer vaardigheid én zelfvertrouwen.

Meer bewustwording en begrip

Sebastián: “Desondanks blijven mensen met dyslexie in hun dagelijks leven moeite houden met lezen en spellen. Dit doet echter niets af aan hun individuele talenten en mogelijkheden. Met dit beeldmerk willen wij actief bijdragen aan meer begrip en bewustwording rondom dyslexie.”

Vragen of contact?

Heb je vragen over dit initiatief en/of het beeldmerk? Neem dan contact met ons op via e-mail.